OPKUIS ROND DE VIJVER

Omgevallen, zieke bomen, ...  werden geveld, riet gemaaid dit om rondom onze vijver de nodige plaatsen aan te leggen op de verschillende oevers.  Dank aan alle helpende handen.