BINDAVONDEN

Maandelijks voorzien we een bind- infoavond waar beginnende en ervaren binders hun ervaringen delen. Ook vistechnieken enz. komen aan bod.