BINDAVONDEN

Maandelijks voorzien we een bind- infoavond waar beginnende en ervaren binders hun ervaringen delen. Vliegen voor ons clubwater worden samen gebonden, ook de nodige vistechnieken komen aan bod.